logo

Kurs mađarskog jezika

Pripremni kurs mađarskog jezika za dobijanje državljanstva

Ako ispunjavate uslove za dobijanje mađarskog državljanstva, kod nas se možete naučiti mađarski jezik tako da budete spremni za intervju u konzulatu. Pripreme su organizovane kao grupna i individualna nastava.

Grupna nastava je organizovana kao kurs od 6 (+ dodatni mesec po izboru) meseci. Časovi su dva puta nedeljno po 90 min. Ukupan fond časova je 50 časova od 90 min. Polaznici imaju mogućnost i da na kraju kursa, ukoliko žele, pohađaju jedan mesec isključivo konverzacijskog kursa kako bi utvrdili svoje znanje i stekli dodatnu sigurnost za intervju.

Na kraju kursa svi polaznici rade finalni test i dobijaju sertifikat na mađarskom jeziku. Ovaj sertifikat može se priložiti uz prijavu za državljanstvo.

Individualna nastava je organizovana u školi i  preko Skajpa. Časovi preko Skajpa su dostupni polaznicima iz cele Srbije. Polaznicima koji se odluče za ovaj vid pripreme za intervju u mađarskom konzulatu potrebno je od 50 do 60 individualnih časova da završe kurs. Na kraju kursa polaže se finalni ispit i polaznici dobijaju sertifikat o završenom kursu. Ovaj sertifikat možete priložiti uz svoju prijavu za državljanstvo.