logo

Kursevi engleskog jezika

Kursevi engleskog u Centru za strane jezike “NScool” se dele u dve grupe:

  1. 1.     OPŠTI KURSEVI
  2. 2.     KURSEVI KONVERZACIJE

Opšti kursevi i kursevi konverzacije se održavaju po nivoima regulisanim CEF skalom i to:

CEF
NAZIV KURSA
FOND ČASOVA
POČETNI STARTER6 meseci (54 časa)
A1 ELEMENTARNIELEMENTARY6 meseci (54 časa)
A2 NIŽI SREDNJIPRE-INTERMEDIATE6 meseci (54 časa)
B1 SREDNJIINTERMEDIATE8 meseci (72 časa)
B2 VIŠI SREDNJIUPPER-INTERMEDIATE8 meseci (72 časa)
C1 NAPREDNIADVANCED8 meseci (72 časa)
C2 NAJVIŠIPROFICIENCY8 meseci (72 časa)

NAPOMENE:

Svi opšti kursevi su organizovani u dve celine (semestra) od 3+3 ili 4+4 meseca. Nakon svakog uspešno završenog semestra polaznici dobijaju sertifikat i poklon (iznenađenje!). Ukoliko žele, polaznici mogu da završe samo jedan semestar kursa. Kursevi konverzacije su kraći I oni traju samo jedan semestar (3 ili 4 meseca, u zavisnosti od nivoa). Preporučljivo je da nakon završenog opšteg kursa, polaznik pohađa kurs konverzacije na istom nivou.

U centru NScool pored udžbenika i radne sveske, polaznici dobijaju mnoštvo dodatnog materijala, koji im omogućava da potpunije, direktnije i na interaktivan način usvajaju jezik koji uče. Zato ćete od nas dobiti puno novinskih članaka, video i muzičkog materijala, odlomaka iz knjiga, igrice i zanimljive grupne aktivnosti.

Grupe imaju maksimalno 5 polaznika što omogućava da se predavač fokusira na indiviudalne potrebe svakog polaznika ali i da omogući učenje kroz grupnih aktivnosti i timski rad.

Opšti kursevi se rade po sledećim programima: New Cutting Edge (Pearson Longman) i New Headway (Oxford University Press). Za kurseve konverzacije koristimo program Language to go (Pearson Longman).