logo

Kursevi engleskog jezika

Kursevi engleskog u Centru Stranih JezikA “NScool” se dele u dve grupe

            1.     OPŠTI KURSEVI

            2.     KURSEVI KONVERZACIJE

Opšti kursevi i kursevi konverzacije se održavaju po nivoima regulisanim CEF skalom

( A1-C2 )

 

NAPOMENE:

Svi opšti kursevi traju 6 ili 8 meseci meseca, dok su kursevi konverzacije  kraći i traju 1 do 3meseca.

Preporučljivo je da nakon završenog opšteg kursa, polaznik pohađa kurs konverzacije na istom nivou.

Grupe imaju maksimalno 6 polaznika što omogućava da se predavač fokusira na indiviudalne potrebe svakog polaznika, ali i mogućnost učenja kroz grupne aktivnosti i timski rad.