logo

Kursevi ruskog jezika

Kursevi ruskog jezika održavaju se na sledećim nivoima:

1. A1 POČETNI

2. A2 NIŽI SREDNJI

3. B1 SREDNJI

4. B2 VIŠI SREDNJI

Kurseve vode diplomirani profesori koji su imali priliku da se usavršavaju u Rusiji. U toku  svakog kursa se pored standardnog programa predviđenog udžbenikom koristi i mnoštvo dodatnog materijala koji omogućava potpunije, direktnije I interaktvinije usvajanje ruskog jezika.