logo

Paket od 20 individualnih časova

Paket  individualnih časova

 

packagePaket uključuje 20 individualnih, jednosatnih časova koje polaznik može da ima online, putem Skype-a, ili u školi. Dinamika i termini nastave su u potpunosti prilagođeni polaznikovim potrebama i rasporedu. Fond časova se može podeliti i na dvočase ili časove od 90 min. U ovom fondu časova polaznik će preći jedan nivo (npr. A1.1.). Nakon uspešno završenog finalnog testa polaznik dobija sertifikat.

Paket časova se odnosi na sve jezike koje imamo u ponudi (engleski, nemački, italijanski, francuski, ruski, španski, mađarski, srpski kao strani).

 

 

Prednosti paketa časova:

- kupovnom paketa časova polaznici motivišu sebe da završe ceo kurs

- individualni  čas u okviru paketa je 10% jeftiniji

- časovi su prilagođeni vašem rasporedu

- časovi su prilagođeni vašim specifičnim potrebama

- časove možete iskoristiti gde god da se nalazite

- časove možete iskoristiti kad god želite

- časove možete dati nekome na poklon